Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)

Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) giúp tăng dung lượng ổ cứng. Khi bạn click vào nút xóa một tập tin hay thư mục, bạn không thực sự xóa nó khỏi máy tính của mình. Dữ liệu chỉ được chuyển đến Thùng rác, và vẫn chiếm không gian lưu trử ổ cứng. Mặc dù bạn biết các làm rỗng thùng rác (Empty Recycle Bin), nhưng bạn lại hay quên nhiệm vụ đơn giản này.

Trong bài viết này, 3sthuthuat sẽ hướng dẫn bạn, cách lên lịch tự động xóa sạch Thùng rác. Giúp tăng dung lượng ổ cứng, tăng dung lượng ổ cứng, tránh lãng phí bộ nhớ.

Hưỡng dẫn lên lịch tự động xóa sạch Thùng rác

Bước 1: Click vào nút Start, gõ chữ Task Scheduler, và nhấn Enter.

Bước 2: Click phải chuột vào Task Scheduler Library chọn New Folder.

Bước 3: Đặt tên là Folder mới tạo là My Task

Bước 4: Nhấp chuột phải vào thư mục mới tạo và chọn Create task

Bước 5: Trên tab General , nhập tên cho nhiệm vụ, chẳng hạn như Empty Windows Recycle Bin.

Bước 6: Trên tab Triggers, bấm New để tạo một hành động sẽ kích hoạt tác vụ.

Bước 7: Với mục đích của hướng dẫn này, mình sẽ chọn và định cấu hình theo lịch biểu. Nhưng bạn có thể chọn từ một số tác vụ kích hoạt như: At log on, At startup, On an event

Mẹo nhanh: Bạn có thể tùy chọn lịch biểu sẽ được khởi chạy theo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…

Bước 8: Trên tab Actions, click New

Bước 9: Trong phần Settings, chỗ Programs/script nhập cmd.exe

Bước 10: Trong phần Settings, chỗ Add arguments gõ lệnh dưới đây, nhấn OK

/c “echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin”

Bước 11: Nhấn OK để hoàn tất lên lịch biểu

Khi xong bước này, lệnh xóa sạch thùng rác sẽ được chạy tự động theo lịch biểu bạn đã lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.