Product Key cài đặt Windows 8/8.1 & Windows 10

Product Key cài đặt Windows 8/8.1 & Windows 10. Đây là những key sử dụng để nhập trong quá trình cài đặt Windows, không phải key Active Windows.

Khi cài đặt, các bộ cài đặt Windows yêu cầu bạn nhập key để có thể tiếp tục cài đặt, không có nút bỏ qua (Skip). Hãy tìm key đúng với phiên bản Windows bạn đang cài đặt bên dưới để có thể tiếp tục quá trình cài đặt Windows nha.

Lưu ý thêm một lần nữa, key này không phải là key kích hoạt bản quyền Windows. Sau khi cài đặt xong, bạn vẫn phải kích hoạt Windows bằng key bản quyền để có thể sử dụng Windows.

Lựa chọn Product Key theo đúng phiên bản Windows của bạn

  • Windows 10 Pro: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
  • Windows 10 Enterprise: PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
  • Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
  • Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
  • Windows 8 Pro với Media Center: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
  • Windows 8: FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
  • Windows 8 Pro: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
  • Windows 8 Pro với Media Center: RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

​Chúc các bạn thành công!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.