Key Win 10 Bản quyền Active trực tiếp

Cài đặt Windows 10 – Update key Active Win 10 Pro 2020 cho Product Key. Bạn có thể sử dụng một trong những Key Win 10 để cài đặt dưới đây. Sử dụng đúng phiên bản Win 10 mà mình đang cài nhé.

 •     Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 •     Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 •     Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 •     Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 •     Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
 •     Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 •     Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 •     Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 •     Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

List Key Cài đặt Windows 10 cập nhật 2020

 •     Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 •     YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 •     Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 •     Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 •     Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
 •     Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 •     Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Khi cài đặt xong, nếu máy tính yêu cầu hoặc các bạn muốn Active Win 10. Các bạn cũng có thể sử dụng Key trong list Key Active Win 10 bên dưới.

Key Active Win 10 mới nhất được cập nhật liên tục

Cần biết chính xác phiên bản Win 10 của mình đang cài đặt cho máy tính. Rồi sau đó tiến hành lựa chọn Key thích hợp.

List key active win 10 cập nhật 2019

 •     2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87 (phiên bản 1803)
 •     FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C
 •     RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB
 •     22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y
 •     22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY
 •     FBNC3-JXRR6-RYWVX-4HCFJ-HMFDP
 •     2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87
 •     V942D-C7NFG-773PY-MT398-F3KTY
 •     BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
 •     2TYNC-DRPHV-BMBVY-VCJY9-V2WX2
 •     YYNVD-VYKRP-37RFW-F4CHG-Y9492
 •     JNKRX-38XTQ-47MWF-DDQFM-CWCK2
 •     2T496-BG7GC-G3RJD-7B6R6-DV3H9
 •     GBW6Y-CBDHP-R2KDV-98G96-3PDTQ
 •     XFJV8-K8M99-RQ2Q4-B9W7D-87KCP
 •     CPTFX-7KWB7-G4YDH-6FRKD-3Q9VD
 •     HQJB3-J8QTB-H4BRX-RMKP2-KJTQH
 •     BM6YM-2CX9W-VJYJD-DDG79-JP4Y9
 •     V2J42-2W7M8-DQ8HD-CK93R-3R8XD
 •     GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8
 •     VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 •     W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 •     6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Key Win 10 dùng nhập vào Windows 10 version 1809 chuẩn nhất.

 • Windows 10 Professional:     W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • Windows 10 Professional N:     MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • Windows 10 Enterprise:            NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • Windows 10 Enterprise N:         DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • Windows 10 Education:           NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 • Windows 10 Education N:            2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB:       WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N:       2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 • Windows 10 Home         TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 • Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
 • Windows 10 Home Single Language:     7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
 • Windows 10 Home Country Specific:       PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Key Win 10 Pro Online (active ngay)

 •     FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C
 •     RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB
 •     22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y
 •     22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Windows 10 Education

 •     M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3
 •     77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD
 •     R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Windows 10 Enterprise

 •     BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF
 •     NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F
 •     NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF
 •     QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4
 •     KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR
 •     9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR
 •     F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

Windows 10 Professional

 •     GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8
 •     G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT
 •     XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G
 •     PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726
 •     MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T
 •     6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T
 •     XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG
 •     WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG
 •     9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT
 •     N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26
 •     89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG
 •     J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG
 •     VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726
 •     RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726
 •     CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT
 •     4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G
 •     9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6
 •     Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T
 •     RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6
 •     8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6
 •     3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6
 •     XJ84C-DNB88-7RXFD-9PT6Q-FM49G
 •     2JNXW-MGGFG-8TX94-882PY-QJ3GT
 •     WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6
 •     JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6
 •     NHQ7R-QCPP2-DD479-7KJ7C-4RG6T
 •     6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726
 •     Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG
 •     D4KRN-M9BK2-6WPB9-87J9R-HQWXG
 •     3FBYH-K2N9X-46FB8-PFX77-KHJXG
 •     HD3WH-2NQRC-YT9BQ-MW9VV-FJRC6
 •     4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787-4C2KG
 •     N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6
 •     N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6
 •     43G2H-MNDD2-83JWD-KM2DD-KKXTT
 •     29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT
 •     NY8Q2-824WQ-3VDYX-JW2PY-F9CKG
 •     G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT
 •     7PXWY-VNKY3-7XWMW-M8D3D-QRR9G
 •     GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG
 •     DQWR3-96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T
 •     HY7YH-NB8BX-BJHBW-PHW2K-WTYP6
 •     9HN9X-WDP2T-KYBD2-QXT2K-C7JXG
 •     WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6
 •     3WYRY-4NJ8W-YDQPR-X8GF2-YKMP6
 •     3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT
 •     92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G
 •     8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT
 •     RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7-46YP6
 •     P686W-YN7C2-BMWM6-64J4P-TMT6T
 •     96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG
 •     DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G
 •     97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG
 •     PCXN6-QPVG2-K6RP9-3P6HC-4RG6T
 •     GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G
 •     NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26
 •     3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT
 •     W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT
 •     HGX4F-K7NJ6-8D63G-CTVF9-HCFC6
 •     4QVD9-NF24R-9JXHK-429J4-BY49G
 •     NV9HJ-TB9R4-MVBXM-KMD3V-R9CKG
 •     QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G
 •     NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6
 •     JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6
 •     N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T
 •     NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2-76DGT
 •     RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T
 •     T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT
 •     RQ4XN-4PHTJ-4JYM9-H3TDF-DJ3GT
 •     JN8BJ-B868J-PVDQQ-W9HQT-KTPKG
 •     RWXVW-MWNF6-RHVQQ-68GVQ-XHJXG
 •     4W47N-GPYR7-HXG6V-DV69D-JTYP6
 •     KNP7J-MWGR9-VGCH4-2GWGH-FJRC6
 •     MTDYN-7TQMB-RFJJR-XMYMJ-K2FC6
 •     9NK3V-9KRXM-93TQH-DVVT7-CYT6T
 •     4T7CK-N8B7G-3YWWF-WM6V3-BG9TT
 •     Y4TN6-KD2JR-DJ6B7-FWPXG-D3WXG
 •     N64BH-47C2R-3WY7K-QP6MB-PR4C6
 •     WQNDG-22PR6-6MY93-VHYBJ-Q69TT
 •     CYPN9-HJVCN-4K4QQ-DB869-V22KG
 •     JHDNW-WF47B-37T3R-W9XD8-K2FC6
 •     NCB9D-P3XG3-YWHKY-T9K9X-V22KG
 •     8N48G-7W6B3-C63Y9-K7779-JXCKG
 •     XK6GN-HGQGQ-6JHW6-R9YDG-YG9TT
 •     D8W7G-ND6M8-WX4DR-7GX4T-4M49G
 •     MQ8GP-MNTFB-B3MB6-32V2C-YKMP6
 •     GNJBY-MCGKC-QH33R-BYDF9-C7JXG
 •     VT9MN-6TDF2-QYTD4-XW9VW-K2FC6
 •     F39YY-N6TQ3-BMG9R-9PGJT-QYH26
 •     NY66J-88XMM-CWYMH-QF6RK-JXCKG
 •     NY3XQ-7MBFJ-GT4CY-VF4BC-9QBP6
 •     NXXPH-WX973-T2TGD-QPK8Q-RJRC6
 •     NXMQT-HFHKJ-GR7QJ-W9CDQ-9766T
 •     WNPT7-CHJDB-3HBTK-D92RW-TQ726
 •     N7C6M-YQ63V-PF9QW-JX24D-T6PKG
 •     FJ69C-HNV4P-7Y4WJ-4H6JK-Y7V26
 •     NFFHG-KH6FB-PXW9R-RJJR8-J8F9G
 •     B9H2N-F6WMQ-C4Q8Y-QPK8H-MBH26
 •     GNGQK-6RXG3-Q2VQV-9BG24-CR4C6
 •     2FHRT-NDGC8-TFGQW-67HRY-3GPKG
 •     7N9Y4-GJQHK-6RDQG-XPFF4-8B49G
 •     Y78NF-RHW64-XQQJD-TFFJY-JK8XG
 •     4Q4HH-NKW7H-DQ7WG-FTKX8-J8F9G
 •     HPBXC-28NXF-6CTXW-DBKB9-GJF9G
 •     34TPV-2NH3H-Q8QMJ-Y7GR6-Y98XG
 •     77TXN-2D8W2-MBG8K-K442X-TF4C6
 •     CJCNV-KCRCQ-3TJG3-46CRJ-29XTT
 •     YF638-NK3RM-K76VX-QJB72-DDBP6
 •     X8JKN-KK8FT-GMFRG-RBBMY-2PQGT
 •     TR93N-JJ2B8-DH7Y9-VRRCR-VMH26
 •     QHBRV-N7QJ2-6GKKW-CP7BR-CR4C6
 •     JPJYR-7NVFF-GDR3G-WXXMP-MP2KG
 •     T2Y2B-PWNK7-9R7G9-7F94M-K766T
 •     H7JNB-J2C2R-T89XM-V992W-K2FC6
 •     TRCM9-8JN9T-QDDPK-TH62F-FC2KG
 •     YHNBF-HMMWJ-KW846-3Y4W8-2GYP6
 •     FPBNH-3GQ2G-6P97F-4B6H4-9W3GT
 •     R3786-WYNRC-QY6MB-DCCJF-MWRC6
 •     3BNQX-XQ6BT-RY7D6-6D3WJ-XW3GT
 •     33WM2-4N843-TMVXR-J4CMJ-2GYP6
 •     TMNPJ-4XC3C-B26QW-HCJBR-CR4C6
 •     N6QQF-R4XHR-YP9XW-K9XRF-Q9MP6
 •     NMQXP-V8T6F-BG2FQ-WYFCH-7QWXG
 •     XVFTN-JCGB9-R97MY-XJ6FT-YG9TT
 •     FMWRY-FPN6C-WP39W-PR6RT-YG9TT
 •     4CJNC-DDM9Y-Q8KG3-6XPX9-RM49G
 •     PNT7F-97X8K-JKQ76-9P4BT-XQBP6
 •     NM3P8-JYFFG-39X7M-F2GQB-WHV26
 •     JF3YN-FP33H-RKV77-HV3BJ-9TPKG
 •     QBXCC-FN4Y3-TFM28-KJJDW-82QGT
 •     QBN7H-FYXVX-86RM3-QP6BK-M98XG
 •     QBG34-YNKX3-QBJ2V-RHY38-9TPKG
 •     Q48J6-46NQF-Y6YBJ-2HG8J-PKCKG
 •     PWX3M-NT4YJ-M6JVK-T6FR8-82QGT
 •     PRGKM-6NWK2-P68W4-H4CTR-K4R9G
 •     PQDQN-KXJ2J-Q2273-W6K46-GMT6T
 •     PQ8YN-7WQVY-HW966-H96BY-CWF9G
 •     PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6
 •     PNTB6-4986V-7WGXY-GWPV8-29XTT
 •     QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT
 •     QFQF2-FCNDK-CFRJ8-9HPKT-P7JXG
 •     QHWN4-349P4-GM6YD-8XP37-8HV26
 •     QJNB7-8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG
 •     QN7HB-4BGFH-QRPQD-FCRJC-XTPKG
 •     QT4P4-NFQQ4-4FRBV-YB3MW-MTDGT
 •     QVQDQ-NG8GK-G3KMG-P46BQ-BG9TT
 •     QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT
 •     R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26
 •     R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T
 •     RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT
 •     RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG
 •     RDNM7-HCKDK-WRK4M-7WKDD-KKXTT
 •     RCNGW-64D87-JPVG4-F98JY-X4R9G
 •     RCN4J-XB2BM-X27HD-HWDQV-3J3GT
 •     RC7QK-KNQ2Q-2783H-3J39Y-R6YP6
 •     RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26
 •     RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T
 •     R8DN8-QWHC7-6RJVR-TMYW9-TF4C6
 •     R7XWK-NQJ6V-4DYV3-3YWG2-76DGT

Windows 10 Pro Education

 •     8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73
 •     93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ
 •     9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ
 •     9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ
 •     9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6-3V7YQ
 •     9KNCH-4FJF3-2MPFG-V4QDG-BP3FD
 •     B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ
 •     B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D
 •     BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3
 •     BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73
 •     C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ
 •     CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ
 •     CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3
 •     CHNM3-28BT7-3BRKB-63GBJ-WB64D
 •     CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ
 •     CRN8T-24GF4-KP4Q9-2K8M8-TQ8V3
 •     CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3
 •     CWQPT-X6NQ4-6FMC8-XYT44-8B64D
 •     D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3
 •     D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473
 •     D3WKN-Q26X4-27XKR-9G7XP-D7BMQ
 •     D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D
 •     D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3

Một số key win 10 khác được dùng để active

 •     Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 •     Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 •     Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
 •     Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 •     Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 •     Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 •     Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 •     Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 •     Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 •     Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 •     Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 •     Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 •     Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 •     Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 •     Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
 •     Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
 •     Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
 •     Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.