Biên tập video với Adobe Prelude CC 2018 một ingest video và logging được thiết kế để giúp bạn có được tổ chức, làm việc nhanh hơn, và sắp xếp quá trình sản xuất của bạn.

Dễ dàng nhận dạng đoạn phim, dựa trên tập tin, chuyển mã sang định dạng, đổi tên clip. Thêm siêu dữ liệu quan trọng trong quá trình ingest sử dụng các mẫu bạn tạo ra.

Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng một, công việc bàn phím điều khiển trực quan để nhập dấu thời gian và siêu dữ liệu tìm kiếm khác, giữ cho đôi mắt của bạn về những gì quan trọng: các cảnh quay.

Với khả năng làm việc với các tập tin, đang phát triển trong thời gian thực. Prelude tăng tốc công việc chỉnh sửa, cho phép bạn đăng nhập ngay từ đầu của một sự kiện.

Những tính năng mới của Adobe Prelude CC 2018

Visual Keyboard Shortcut Editor Phím tắt trực quan, nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa của bạn. Sử dụng Trình chỉnh sửa Phím tắt bằng Bàn phím Trực quan để xem những phím nào đã được gán các phím tắt và có sẵn để phân công.

Audio channel mapping enhancements, cửa sổ xuất bản Phương tiện. Xuất hiện bây giờ có một Tách đơn lẻ Tracks. Bạn có thể bật hộp kiểm, để xuất âm thanh trong môi trường, làm bản đồ một-một. Khi hộp kiểm được bỏ chọn, đầu ra âm thanh sẽ là Stereo.

Download phần mềm biên tập video với Adobe Prelude CC 2018

Tải phần mềm biên tập video với Adobe Prelude CC 2018 64bit: link googlelink mega – link fshare – link mediafire – link dự phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.