Linux

Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính. Tên hạt nhân của hệ điều hành. Linux là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do. Của việc phát triển mã nguồn mở. Phiên bản Linux đầu tiên do Linus Torvalds viết vào năm 1991. Lúc ông còn là một sinh viên của Đại học Helsinki tại Phần Lan.

No posts to display

LATEST NEWS

MUST READ