Sublime text 3 Editor tốt nhất cho lập trình viên

Sublime text 3 Editor tốt nhất cho lập trình viên một text editor được ưa chuộng bởi cộng đồng lập trình do các đặc tính như chiếm ít tài nguyên máy khi chạy (RAM), khởi động cực nhanh cũng như cung cấp rất nhiều tính năng hữu ích trong đó có thể kể tới quản lý tập tin như mở file có sẵn.

IDE lập trình C với C-Free 5.0

Lập trình C với C-Free 5.0 bây giờ đã trở lên khá phổ biến. Hầu hết được phổ cập ngay từ nhập môn tin học. Ở các trường phổ thông trung học, rồi lên tới cao đẳng hay đại học. Đi cùng đó vô số các IDE phục vụ việc viết code C ra đời là lập trình C-Free.