Trang chủ Bảo mật cơ bản Dork Upload File FCKeditor – Cập nhật 2020

Dork Upload File FCKeditor – Cập nhật 2020

bởi 3sThủThuật

3sthuthuat – Dork Upload File FCKeditor – Cập nhật 2020, để các bạn dễ dàng tìm kiếm thêm các Website bị lỗi này.

Cách khai thác lỗi FCK bạn xem tại bài hướng dẫn khai thác lỗi FCK trên Website 2020 ở đây

Dork: index of admin/fckeditor/editor/filemanager/

/bbadmin/editors/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/FCKeditor_Ap/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/admin/FCKeditor_Ap/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/login/editors/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/mods/ckeditor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/administrator/FCKeditor1/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/admin/FCKeditor1/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/FCKeditor1/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/cms/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/administrator/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/admin/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/administrator/editors/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/admin/editors/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/admin/editor/filemanager/upload/test.html
/admin/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/editors/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/js/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/js/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/js/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/js/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/js/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/public/js/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/public/js/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/public/js/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/public/js/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/webeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/webeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/webeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/admin/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/admin/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/editor/editor/filemanager/upload/test.html
/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/editor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/editor/editor/filemanager/connectors/test.html
/editor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/js/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
/webmanage/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
/webmanage/fckeditor/editor/filemanager/connectors/test.html
/webmanage/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
/admin/system/editor/FCKeditor/editor/fckeditor.Html

Bạn cũng có thể thích

1 bình luận

Minh Sơn 27 Tháng Tám, 2020 - 12:29 sáng

Thank ad 🙂

Trả lời

Để lại bình luận

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.