Phần mềm kiểm thử ứng dụng website Spaghetti

3sthuthuat- Phần mềm kiểm thử ứng dụng website Spaghetti. Spaghetti là một công cụ quét an ninh ứng dụng web. Nó được thiết kế để tìm các tập tin mặc định và không an toàn, misconfigurations. Spaghetti được xây dựng trên python2.7 và có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào có môi trường Python.

Cài đặt

$ Git clone https://github.com/m4ll0k/Spaghetti.git
$ Cd Spaghetti
$ Pip install -r doc / requirements.txt
$ Python spaghetti.py -h

Tính năng

Server
Frameworks (CakePHP,CherryPy,Django,...)
Firewall (Cloudflare,AWS,Barracuda,...)
CMS (Drupal,Joomla,Wordpress)
OS (Linux,Unix,Windows,...)
Language (PHP,Ruby,Python,ASP,...)
 Discovery:
Admin Panel
Apache Enumeration Users
Apache XSS
Apache ModStatus
Backdoors
Backup
Captcha
Common Directories
Common Files
Cookie Security
Multiple Index
Information Disclosure (Emails and Private IP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.