Ebook CEH v10 – Series Certified Ethical Hacker v10 Vietnamese

3sthuthuat – Ebook CEH v10 – Series Certified Ethical Hacker v10 Vietnamese. Danh sách link bài viết sẽ cập nhật tại bài viết này:

Giới thiệu về Certified Ethical Hacker v10 Vietnamese

1.1 Giới thiệu về Ethical Hacking – Tổng quan về bảo mật dữ liệu
1.2 Giới thiệu về Ethical Hacking – Information Security Threats và Attack Vectors
1.3 Giới thiệu về Ethical Hacking – Khái niệm hack, phân loại và các giai đoạn
1.4 Giới thiệu về Ethical Hacking – Khái niệm và phạm vi của Ethical Hacking
1.5 Giới thiệu về Ethical Hacking – Kiểm soát an toàn thông tin
1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking – Các loại chính sách bảo mật
1.7 Giới thiệu về Ethical Hacking – Bảo mật vật lý & Quản lý sự cố
1.8 Giới thiệu về Ethical Hacking – Định lượng điểm yếu
1.9 Giới thiệu về Ethical Hacking – Thử nghiệm độ an toàn

Khái niệm & Mục tiêu của việc thăm dò dấu vết

2.1 Dấu vết & Thăm dò – Khái niệm & Mục tiêu của việc thăm dò dấu vết
2.2 Dấu vết & Thăm dò – Cách thăm dò dấu vết (Phần 1)
2.3 Dấu vết & Thăm dò – Cách thăm dò dấu vết (Phần 2)
2.4 Dấu vết & Thăm dò – Cách thăm dò dấu vết (Phần 3)
2.5 Dấu vết & Thăm dò – Cách thăm dò dấu vết (Phần 4)

Tổng quan về Network Scanning

3.1 Quét mạng – Tổng quan về Network Scanning (Phần 1)
3.2 Quét mạng – Tổng quan về Network Scanning (Phần 2)
3.3 Quét mạng – Vẽ sơ đồ mạng

Các khái niệm & kỹ thuật điều tra

4.1 Điều tra – Các khái niệm & kỹ thuật điều tra
4.2 Điều tra – Điều tra SNMP, LDAP, NTP, SMTP & biện pháp đối phó điều tra

Phân tích lỗ hổng bảo mật

5.1 Phân tích lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Analysis)
5.2 Thực nghiệm Quét lỗ hổng bằng Nessus Vulnerability Scanning Tool

Hệ phương pháp của system hacking và bẻ khóa mật khẩu

6.1 System Hacking – Hệ phương pháp của system hacking và bẻ khóa mật khẩu
6.2 System Hacking – Lab bẻ khóa mật khẩu sử dụng Pwdump7 & Ophcrack, điều khiển NTFS stream, Steganography
6.3 System Hacking – Lab Image Steganography, xóa chính sách kiểm kê trên windows & xóa nhật ký

Cách lan truyền Malware và khái niệm Trojan

7.1 Nguy cơ Malware – Cách lan truyền Malware và khái niệm Trojan
7.2 Nguy cơ Malware – Khái niệm Virus và Worm, kỹ nghê đảo ngược Malware

Khái niệm nghe trộm, tấn công MAC, DHCP.

8.1 Nghe trộm – Khái niệm nghe trộm, tấn công MAC, DHCP.
8.2 Nghe trộm – ARP Poisoning, Tấn công Spoofing,Thiết lập địa chỉ MAC, DNS Poisoning,Wireshark
8.3 Nghe trộm – Giới thiệu Wireshark, Biện pháp đối phó & kỹ thuật phát hiện nghe trộm

Tấn công phi kỹ thuật

9. Tấn công phi kỹ thuật – Khái niệm, giai đoạn, phương pháp tấn công phi kỹ thuật và mạo danh trên mạng xã hội

Khái niệm, kỹ thuật tấn cộng DoS/DDOS & Botnet

10.1 Từ chối dịch vụ – Khái niệm, kỹ thuật tấn cộng DoS/DDOS & Botnet
10.2 Từ chối dịch vụ – Công cụ tấn công DoS/DDoS, tấn công tràn SYN bằng Metasploit & Hping3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.